Системи за намалување на бучавоста
Системи за намалување на бучавоста
Аспиратори за вградување во работна плоча
Аспиратори за вградување во работна плоча
Тавански аспиратори
Тавански аспиратори
Aспиратори со вертикална форма
Aспиратори со вертикална форма
Декоративни аспиратори со Т- форма
Декоративни аспиратори со Т- форма
Телескопски аспиратори за вградување
Телескопски аспиратори за вградување
Аспиратори за целосно вградување
Аспиратори за целосно вградување
F- Light генерациja
F- Light генерациja
Rustic Line - Aспиратори
Rustic Line - Aспиратори
Aспиратори со конусна и цилиндрична форма
Aспиратори со конусна  и цилиндрична форма
Декоративни аспиратори – тип камин
Декоративни аспиратори – тип камин
Островски аспиратори
Островски аспиратори
Аголни аспиратори
Аголни аспиратори
Традиционални аспиратори
Традиционални аспиратори
Додатоци за аспиратори
Додатоци за аспиратори
Аспиратори

Трговска марка

Максимален капацитет по EN 61591

Димензија

Цена

0euro - 2570euro