НОВА ПРОМОЦИЈА ОД EUROLUX, нови пакети и миjалници / 21.03.2016

НОВА ПРОМОЦИЈА ОД LINO, најнови микробрановите печки / 21.03.2016

Специјална Јубилејна Промоција / 01.12.2015

Новата промоција на LINO / 01.12.2015

НОВА ПРОМОЦИЈА ОД EUROLUX / 01.12.2015

EUROLUX И LINO СО НОВА ПРОМОЦИЈА / 05.06.2015

НОВА КОЛЕКЦИЈА НА РЕТРО УРЕДИ ОД EUROLUX И FABER / 10.11.2014

EUROLUX СО ПРОДОЛЖЕНА ПРОМОЦИЈА / 01.09.2014

ДОДЕЛЕНА НАГРАДА ЗА КВАЛИТЕТ ЗА ФАБРИКАТА BERBENTINA НА FABER / 01.08.2014

НОВАТА ПРОМОЦИЈА НА EUROLUX Е ФАКТ / 01.07.2014